Tá tu anseo: Baile / Cumann na bhFiann /

Cumann na bhFiann

Priontáil


Cad é Cumann na bhFiann?

Eagraíonn Cumann na bhFiann clubanna óige go seachtainiúil/coicísiúil ar fud na tíre, a thugann deis do dhaltaí a gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh agus a fhorbairt. 

Is iad na buntáistí a bhaineann leis seo ná go mbíonn an teanga in úsáid i measc na ndaltaí agus dá réir sin tuigeann siad níos fearr an tábhacht atá leis an teanga dár bhféiniúlacht. Chun tairbhe iomlán a bhaint as cúrsa de chuid Choláiste na bhFiann, tá sé riachtanach gach deis a thapú chun Gaeilge a labhairt chomh minic agus is féidir.

Chomh mhaith leis an gclub óige, eagraíonn Cumann na bhFiann go leor imeachtaí bliantúla náisiúnta, ar nós ceolchoirmeacha, dioscó, deireadh seachtainí as baile, srl. Tá tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil sa Chumann.

Fáthanna Maithe freastal ar Chumann na bhFiann

 • Ardchaighdeán maoirseachta
 • Clubanna eagraithe i dtimpeallacht shábháilte
 • Réimse leathan d'imeachtaí
 • Foireann dhícheallach le taithí agus tiomanta dár gcuid daltaí
 • Córas Cinnireachta a spreagann daltaí freagrachtaí a ghlacadh
 • Deis a fháil Gaeilge a labhairt go minic
 • Os cionn 60 club timpeall na tíre
 • Deis do dhaltaí teagmháil a choinneáil le cairde nua ó chúrsaí Samhraidh de chuid Choláiste na bhFiann.

Cá bhfuil mo Chumann Áitiúil?

Clubanna Chumann na bhFiann - Ionaid agus amanna 

Rialacha an Chumainn

 • Is gá an íocaíocht bhliantúil (€50 do gach duine a d’fhreastal ar Choláiste na bhFiann, €75 do gach duine a d’fhreastal ar Chumann na bhFiann anuraidh nó €90 d’aon duine eile) a sheoladh leis an bhfoirm seo go hÁras na bhFiann
 • Ní cheadaítear aon Bhéarla a labhairt le linn am an Chumainn - má tharlaíonn go labhraíonn dalta Béarla níos mó ná trí huaire, beidh orthu an Cumann a fhágáil.
 • Tá ar an dalta a bheith i láthair ag an gCumann ó thús go deireadh, seachas má tá nóta ó thuismitheoir ag tabhairt cead.
 • Ní cheadaítear drochtheanga, drochbhéasa, ná maistíneacht ag an gCumann.
 • Ní cheadaítear fón a bheith ar siúl ag dalta le linn am an Chumann. Ní cheadaítear alcól ná toitíní a ól/chaitheamh ag an gCumann.

Cá bhfaighim tuilleadh eolais?

Chun tuilleadh eolais a fháil ar chlubanna óige agus ar Chumann na bhFiann cur fios orainn ag an seoladh, uimhir gutháin nó ríomhphoist thíos:
Cumann na bhFiann
Ionad Óige na hÉíreann 
Droim Rí
Co na Mí A85 K221
Fón/Phone: +3531-8259342
Ríomhphost: eolas@colaistenabhfiann.ie

 

No cumann