Tá tu anseo: Baile / Traenáil Cheannasaíochta /

Traenáil Cheannasaíochta

PriontáilStruchtúr Foirne Choláiste na bhFiann

Tá scéim thraenála cheannasaíochta iomráiteach Choláiste na bhFiann i bhfeidhm anois le h-ós cionn 40 bliain agus de bharr cháil na scéime seo, tá sí in úsáid in eagraíochtaí óige eile.

Tá sí bunaithe ar chóras simplí ina múintear do dhaltaí cén chaoi freagracht a thógáil orthu féin agus leanúint ar aghaidh ag obair le Coláiste na bhFiann sa todhchaí. Cabhraíonn sé seo leis an dalta go leor scileanna nua a fhoghlaim agus cuireann sé lena fhéin-mhuinín.

Féach thíos an struchtúr eagrúcháin ina sonraítear na leibhéil éagsúla ceannasaíochta.

Cathaoirleach Feidhmitheach
An Bord Stiúrtha
Bainisteoir Sheirbhísí Iar Aire/Rúnaí Comhluchta
Oifigeach RiaracháinOifigeach na gCuntas
Oifigí Iar Aire
Feighlithe (Páirtaimseartha)
Bainisteoirí
Múinteoirí
ArdchinniríBean / Fear a’ Tí
Cinnirí SinsearachCúntóirí Cistine
Cinnirí Ginearálta
Leas-Chinnirí