Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid mar theanga bheo i suíomh sóisialta
Post mar Riarthóir Oifige
Tá folúntas lán aimseartha ar fáil mar Riarthóir Oifige le Coláiste na bhFiann! Seol CV agus litir iarratais chuig traic@cnb.ie roimh 5in ar 6/12/2019.
Athoscailt na gClubanna 2019
Beidh clubanna Chumann na bhFiann ag athoscailt seachtain dar thús an 16 Meán Fómhair 2019. Déan seiceáil ar an suíomh gréasáin sula dtéann tú chuig an gCumann ar eagla go bhfuil aon athrú ann.
Applications for 2020 Summer courses now open!
Please find Information Brochure and Application Form for 2020 courses at the link below. The Information brochure must be read in full prior to completing an application form.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint