Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid mar theanga bheo i suíomh sóisialta
Carnabhal na nGaelscoileanna 2020
Táimid ag glacadh le hiarratais do 'Carnabhal na nGaelscoileanna 2020' anois! Tuilleadh eolas thíos:
Turas na nÓg 2020
Is féidir cur isteach ar Turas na nÓg 2020 anois!
Cúrsa Ardteiste 2020
Tá an Cúrsa Ullmhúcháin don Ardteist 2020 oscailte anois!
Athoscailt na gClubanna Eanair 2020
Beidh clubanna Chumann na bhFiann ag athoscailt seachtain dar thús an 13 Eanair 2020. Déan seiceáil ar an suíomh gréasáin sula dtéann tú chuig an gCumann ar eagla go bhfuil aon athrú ann.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint