Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid mar theanga bheo i suíomh sóisialta
Deiseanna Fostaíochta
Tá post ar fáil mar Riarthóir Oifige le Coláiste na bhFiann agus mar Oifigeach Óige le Cumann na bhFiann
Applications for 2019 Summer courses now open!
Please find Application Form and Information Brochure 2019 at the link below.
An Múinteoir thú atá ag lorg post?
Múinteoirí ag lorg post an Samhradh seo? Tá 13 chúrsa á reáchtáil an Samhradh seo ag Coláiste na bhFiann agus tá folúntais, mar sin, do mhúinteoirí. Reáchtálfar na cúrsaí seo thar mhí an Mheithimh, m...
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint