Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid mar theanga bheo i suíomh sóisialta
Covid-19 & Campaí Spraoi 2021
Covid-19 & Campaí Spraoi
Clubanna Óige Fíorúla ag tosú ar ais!
Beidh Clubanna Chumann na bhFiann ar ais ar Zoom ag tosú ón Mháirt 13ú Aibreán. Chun do pháiste a chlarú sa Chlub ceart, is gá cliceál ar an nasc thíos, don Club Zoom atá in oiriúint dod' pháist...
Covid-19 and Irish Summer Courses
Covid-19 and Irish Summer Courses
Campaí Spraoi
Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil Campaí Spraoi á reáchtáil i nDroimRí – Campaí gníomhaíochtaí coicíse Gaeilge do dhaoine óga. San áireamh ar an gcampa lae beidh ceol, spórt, ealaín, damhsa, dráma,...
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint