Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid mar theanga bheo i suíomh sóisialta
Campaí Spraoi
Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil Campaí Spraoi á reáchtáil i nDroimRí – Campaí gníomhaíochtaí coicíse Gaeilge do dhaoine óga. San áireamh ar an gcampa lae beidh ceol, spórt, ealaín, damhsa, dráma,...
Clubanna Óige Fíorúla ag tosú ar ais!
Beidh Clubanna Chumann na bhFiann ar ais ar Zoom ag tosú ón Mháirt 19ú Eanáir. Chun do pháiste a chlarú sa Chlub ceart, is gá cliceál ar an nasc thíos, don Club Zoom atá in oiriúint dod' pháiste...
Scléip na hÓige
Beimid beo don tráthnóna 28/10/2020 do Scléip na hÓige 2020! Is féidir muid a leanúint agus páirt a ghlacadh beo ar Youtube, Facebook agus Twitter againn!
Slua le Bua na nÓg 2020
Comórtas Tallainne ar Líne trí mheán na Gaeilge do dhaoine 9-12 bl. d'aois!
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint