Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid mar theanga bheo i suíomh sóisialta
Athoscailt na gClubanna Eanáir 2018
Beidh clubanna Chumann na bhFiann ag athoscailt seachtain dar thús an 8 Eanáir 2018. Déan seiceáil ar an suíomh gréasáin sula dtéann tú chuig an gCumann ar eagla go bhfuil aon athrú ann.
Ullmhúchán don Ardteist agus don Teastas Sóisearach 2018
Soláthraíonn an cúrsa seo deis iontach dóibh siúd atá ag tabhairt faoi scrúdú na hArdteistiméireachta agus an Teastais Shóisearaigh. Tugann sé deis dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais na scr...
Cúrsa Cinnireachta 2018
Bhí an Cúrsa Cinnireachta ar siúl ón 14 - 16 Feabhra in Ionad Óige na hÉireann. D'fhreastail 150 duine óg, idir 15 agus 19 bliana d'aois, ar an gcúrsa traenála ag foghlaim scileanna ceannair...
Foirmeacha Iarratais 2018 ar fáil anois!
Faigh foirm iarratais agus bróisiúir eolais 2018 ag an nasc thíos.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint