Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid mar theanga bheo i suíomh sóisialta
Covid-19 agus Cúrsaí Samhraidh 2020
Le linn neamhcinnteacht na tréimhse seo, ba mhaith linn úsdátu a thabhairt mar gheall ar Chúrsaí samhraidh 2020. Faoi láthair táimid ag leanúint leis an bpleanáil do na cúrsaí Samhraidh go dtí go bhfa...
Covid-19 agus Clubanna Chumann na bhFiann
Mar gheall ar Covid-19, Is oth linn a chur in iúl go mbeidh Clubanna Chumann na bhFiann ar ceal ó inniu 12 Márta 2020 ar aghaidh. Beimid i dteagmháil arís má bhíonn aon úsdátú ar an scéal seo. As...
Carnabhal na nGaelscoileanna 2020
[Tá athbhreithniú le déanamh ar an imeacht seo] Táimid ag glacadh le hiarratais do 'Carnabhal na nGaelscoileanna 2020' anois! Tuilleadh eolas thíos:
Turas na nÓg 2020 [Ar Ceal]
Is féidir cur isteach ar Turas na nÓg 2020 anois! [Ar ceal de bharr Covid-19]
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint