Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid mar theanga bheo i suíomh sóisialta
Club Achadh an Iúir - Ar ceal
Achadh an Iúir (Sean):
De bharr damáiste a bhí déanta ag Stoirm Ali, ní bheidh Cumann Achadh an Iúir ag oscailt anocht i CLG Ramour.
Athoscailt na gClubanna
Beidh clubanna Chumann na bhFiann ag athoscailt seachtain dar thús an 17 Meán Fómhair 2018. Déan seiceáil ar an suíomh gréasáin sula dtéann tú chuig an gCumann ar eagla go bhfuil aon athrú ann.
Applications for 2019 Summer courses now open!
Please find Application Form and Information Brochure 2019 at the link below.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint