Eolas Fúinn

Bunaíodh Coláiste na bhFiann i 1968 mar choláiste samhraidh na Gaeilge. Is í aidhm na heagraíochta líofacht agus muinín i labhairt na Gaeilge a chothú sna daltaí agus ag an am céanna grá agus meas a chothú dár dteanga dhúchais. Deartar na seirbhísí a chuirtear ar fáil d’fhonn cumas an dalta i leith na teanga a fheabhsú i dtimpeallacht atá struchtúraithe ach fós suaimhneach agus cairdiúil. Déanann an eagraíocht sin trí na seirbhísí seo a leanas a sholáthar:

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint