Foireann

Is foireann í foireann Choláiste na bhFiann atá tiomanta agus dílis. Tá seantaithí acu ar an obair agus tá grá don Ghaeilge a chothú ina bhunchloch de gach gné den obair a dhéanann siad.

Caitríona Ní Cheallaigh - Príomhfheidhmeannach

Niall 'Traic' Ó Braonáin - Bainisteoir Sheirbhísí Iar Aire

Michelle Ní Ghialláin - Bainisteoir Riaracháin

Barra Mac Thiarnáin - Bainisteoir Forbartha

Fiadhna Ní Fheinneadha - Riarthóir

Daithí Mac Caba - Riarthóir

Devin Ó Cuinn - Oifigeach Iar Aire

Liam Ó Héidhin - Oifigeach Iar Aire

Dónal Mac Coinnaith - Oifigeach Iar Aire

Shauna Ní Shé - Oifigeach Iar Aire

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint