Reáchtálann Coláiste na bhFiann roinnt cúrsaí agus imeachtaí séasúracha in Ionad Óige na hÉireann agus timpeall na tíre

Carnabhal na nGaelscoileanna
Le cur isteach ar 'Carnabhal na nGaelscoileanna 2020', ní gá ach an fhoirm thíos a líonadh!
Cúrsa don Ardteistiméireacht
Tá an cúrsa seo fócasaithe go sainiúil ar churaclam Gaeilge na hArdteistiméireachta, agus béim ar leith ar an scrúdú béil. Tar éis dóibh cúrsa ar bith dár gcuid don Ardteistiméireacht a chríochnú, fai...
Turas na nÓg
Gach bhliain, reáchtálfar turas darb ainm 'Turas na nÓg' don bhaill reatha na gclubanna óige (Aois 10-14).
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint