Reáchtálann Coláiste na bhFiann roinnt cúrsaí agus imeachtaí séasúracha in Ionad Óige na hÉireann agus timpeall na tíre

Cúrsa don Ardteistiméireacht
Tá an cúrsa seo fócasaithe go sainiúil ar churaclam Gaeilge na hArdteistiméireachta, agus béim ar leith ar an scrúdú béil. Tar éis dóibh cúrsa ar bith dár gcuid don Ardteistiméireacht a chríochnú, fai...
Cúrsa don Teastas Sóisearach
Tá an cúrsa seo fócasaithe go sainiúil ar churaclam Gaeilge an Teastais Shóisearaigh - scríofa, cluastuiscint agus ó bhéal. Tar éis dóibh ár gcúrsa don Teastas Sóisearach a chríochnú, faigheann rannp...
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint