Cúrsa don Teastas Sóisearach

Tá an cúrsa seo fócasaithe go sainiúil ar churaclam Gaeilge an Teastais Shóisearaigh - scríofa, cluastuiscint agus ó bhéal. Tar éis dóibh ár gcúrsa don Teastas Sóisearach a chríochnú, faigheann rannpháirtithe leabhrán ina bhfuil ábhar an chúrsa, measúnú saineolaíoch agus measúnacht maidir le réimsí ar a dteastaíonn a thuilleadh staidéir agus athbhreithnithe.

Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co na Mí A85 K221

Aoisghrúpa

Bliain an Teastais Shóisearaigh

Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint