Cúrsa B

Is cúrsa cónaithe 2 sheachtaine agus 3 sheachtaine é Cúrsa B atá dírithe orthu siúd ag a bhfuil líofacht níos lú sa Ghaeilge ná iad siúd a fhreastalaíonn ar Chúrsa A. Moltar an cúrsa seo dóibh siúd atá ag freastal ar Choláiste na bhFiann don chéaduair. Cé go labhraítear an Ghaeilge ar feadh an ama ar an gcúrsa níl an riail chomh dian agus atá an riail ar Chúrsa A.

Cúrsa Riail B

Má labhrann dalta Béarla de thimpiste tabharfar rabhadh dó/di. Cuirfear seo in iúl dá thuismitheoirí/tuismitheoirí. Má labhrann an dalta Béarla arís ní bheidh de rogha againn ach é/í a chur abhaile. Ní cheadófar labhairt i mBéarla d'aon ghnó ar chor ar bith áfach agus má bheirtear ar dhalta ag labhairt i mBéarla d'aon ghnó beidh air/uirthi dul abhaile gan rabhadh agus ní aisíocfar aon airgead.

Cuirtear an riail seo i bhfeidhm ón am a thagann an dalta ar an gcúrsa.

 

Gaoth Dobhair
Tá an Ghaeltacht seo lonnaithe i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Fanann daltaí i dtithe teaghlaigh i dtimpeallacht álainn. Thosaigh Coláiste na bhFiann ag reáchtáil cúrsaí anseo i 2014.
Rath Chairn
Tá Gaeltacht Chontae na Mí suite i Ráth Chairn, díreach lasmuigh de Bhaile Átha Buí. Sa cheantar seo, fanann daltaí le teaghlaigh Gaeilge ina dtithe. Tá na tithe seo suite go léir gar don choláiste in...
Droim Rí
Is coláiste cónaithe é seo atá lonnaithe i nDroim Rí lasmuigh de Dhún Seachlainn, Co. na Mí.
Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint