Is é Cumann na bhFiann an tseirbhís óige Ghaeilge is mó ar fud na tíre. Eagraíonn sé clubanna óige Gaeilge seachtainiúla chomh maith le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta trí mheán na Gaeilge. Tugtar deis leis seo do dhaoine óga a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fheabhsú lasmuigh de thimpeallacht na scoile ar leibhéal sóisialta. Soláthraíonn Cumann na bhFiann deiseanna do dhaoine óga teacht le chéile trí mheán na Gaeilge agus líonraí cairde labhartha na Gaeilge a chruthú ar fud na tíre

Roinnt cúiseanna maithe le freastal ar Chumann na bhFiann

 • Maoirseacht shármhaith​
 • Clubanna arna n-eagrú i dtimpeallacht shábháilte​
 • Raon leathan de ghníomhaíochtaí​
 • Foireann thiomanta ag a bhfuil tiomantas dár mbaill​
 • Córas cinnireachta trína ndéantar mic léinn a spreagadh freagrachtaí a ghlacadh​
 • Deis chun an Ghaeilge a labhairt ar bhonn rialta​
 • Níos mó ná 60 club ar fud na tíre
 • An deis cairdeas a choimeád a rinneadh ar chúrsaí samhraidh Choláiste na bhFiann

Rialacha Chumann na bhFiann

 1. Níl labhairt an Bhéarla ceadaithe ag an gClub. Má labhraíonn an mac léinn Béarla ar níos mó ná trí ócáid, déanfar a bhallraíocht sa Chlub a neamhniú.
 2. Ní mór do gach mac léinn freastal ar an gClub ó thús go deireadh, mura bhfuil nóta ó thuismitheoir dá mhalairt.
 3. Ní ghlacfar le droch-chaint, droch-bhéasa ná aon chineál bulaíochta ag an gClub.
 4. Ní cheadaítear do mhic léinn fóin a bheith casta orthu le linn an Chlub.
 5. Ní cheadaítear alcól ná caitheamh tobac do mhic léinn ag an gClub.

Feighlithe

Go minic, is iar-mhic léinn a bhíonn sna feighlithe, Cinnirí agus Ardchinnirí a oibríonn ar bhonn páirtaimseartha leis na clubanna óige agus imeachtaí do Chumann na bhFiann. De ghnáth bíonn siad ag obair le reáchtáil an chlub sheachtainiúil ina gceantar féin ach feadtar go mbíonn siad rannpháirteach freisin i bpleanáil agus i reáchtáil imeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta, agus i bhfoireann a sholáthar dár dturais scoile.

Is é Feighlí Ceannais an teideal ar an duine a bhíonn i gceannas an chlub. Tá na Cinnirí, Ardchinnirí, Múinteoirí agus Bainisteoirí atá 18 mbliana d’aois ar a laghad i dteideal iarratas a chur isteach ar Fheighlíocht. Má bhíonn spéis ag aon duine eile bheith ina Fheighlí, is féidir leis sin a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh leis an gCeannoifig. Freastalaíonn gach Feighlí ar chúrsa oiliúna roimh oscailt na gclubanna agus déantar na hiarratasóirí is oiriúnaí a roghnú chun na clubanna a reáchtáil i rith na bliana. Tuairiscíonn na Feighlithe uile don Cheannoifig ar bhonn seachtainiúil agus tá struchtúr tacaíochta i bhfeidhm dóibh má theastaíonn sé uathu ag am ar bith.

Aimsigh club de réir contae

Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint