Carnabhal na nGaelscoileanna

Le cur isteach ar 'Carnabhal na nGaelscoileanna 2020', ní gá ach an fhoirm thíos a líonadh!

[AR CEAL]

Is turas scoile é Carnabhal na nGaelscoileanna, do pháistí na nGaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta. Tá rogha de thrí ionad éagsúil, ina mbeidh Carnabhal na nGaelscoileanna ar siúl i, gCo. na Mí, gCo. Chorcaí agus gCo Thír Eoghain le linn mí an Mheitheamh. Tugann Carnabhal na nGaelscoileanna deis do dhaltaí scoile, buaileadh le daltaí ó Gaelscoileanna eile ar thuras go hiomláin tré mhéan na Gaeilge. Is deis iontach í seo, labhairt na gaeilge a normalú do bhur dhaltaí, lasmuigh den seomra ranga/geataí na scoile agus cur leis an dea obair atá ar siúl agaibh cheanna féin sa scoil.

I mbliana, tá:

  • Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. Máirt 19/05/2020
  • Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. Céadaoin 20/05/2020
  • Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na Mí. Déardaoin 21/05/2020
  • CLG Mala, Co. Chorcaigh. Luan 25/05/2020
  • CLG Mala, Co. Chorcaigh. Máirt 26/05/2020
  • Ionad Torrent, Co. Thír Eoghain. Céadaoin 03/06/2020
Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint