Ag Ionad Óige na hÉireann is í ár n-aidhm timpeallacht a chruthú do dhaoine óga chun an Ghaeilge a chomhtháthú lena saol ar bhealach nádúrtha, lasmuigh de struchtúr na scoile agus ar an mbealach sin an Ghaeilge a dhéanamh ina fíortheanga bheo. Reachtáiltear na gníomhaíochtaí uile san ionad trí mheán na Gaeilge ar feadh an ama. Déantar na gníomhaíochtaí sin a reáchtáil ar an gcaighdeán is airde agus ar an mbealach sin cuirtear muinín sa teanga labhartha chun cinn.

Ár Saoráidí

 • Toilleadh leapacha – 160 mac léinn agus seomraí en suite do mhúinteoirí​
 • Proinnteach​
 • Halla Spóirt​
 • Seomraí Ranga​
 • Stiúideo Damhsa
 • 2 Halla Ilchuspóra Mhóra, Toilleadh 300 duine an ceann​
 • Wi-fi agus TV Ilchainéil do Mhúinteoirí​
 • Tolglann ina bhfuil áiseanna tae agus caife do mhúinteoirí​
 • Seomra Cluichí Idirghníomhacha​
 • Páirceanna Imeartha

 

Ár bhFoireann

 • Foireann a chothaíonn grá don Ghaeilge​
 • Maoirseacht shármhaith​
 • Foireann thiomanta, dílis ag a bhfuil seantaithí acu ar an obair agus a thuigeann ár modhanna & ár bhfealsúnacht​
 • Tugtar aird ar gach riachtanas speisialta – cothaithe, míochaine, pearsanta, srl

 

Ár bPacáistí Speisialaithe Éagsúla

Tá saibhreas taithí gnóthaithe ag Coláiste na bhFiann thar 45 bliana agus é ag reáchtáil Cúrsaí Samhraidh na Gaeilge. Anois tá an taithí luachmhar seo, i dtéarmaí forbartha acadúla agus sóisialta araon, á húsáid agus á saincheapadh go sainiúil chun roinnt pacáistí de thurais scoile a thairiscint.

Agus forbairt á déanamh ar an stór focal a dhéantar a theagasc ar fud snáitheanna éagsúla an chóras  oideachais, trí na pacáistí scoile sin soláthrófar meán léirithe atá taitneamhach, idirghníomhach agus oideachasúil do na mic léinn ionas gur féidir leo iad féin a léiriú tri mheán na Gaeilge i suíomh lasmuigh den seomra ranga.

Baineann na mic léinn leas as éiteas bunúsach chúrsaí Choláiste na bhFiann, ina bhfuil lántumadh agus foghlaim trí ghníomhaíochtaí ina luachanna lárnacha de gach pacáiste de thuras scoile. Déantar brabúis uile ó na cúrsaí sin a athinfheistiú in Ionad Óige na hÉireann. Trínár bpacáiste réamhoibre uathúil déantar na mic léin a ullmhú do nádúr lántumthach an turais.

Buailfidh ball d’fhoireann Choláiste na bhFiann le foireann mhúinteoireachta gach scoile chun leibhéal na Gaeilge a aontú a theastaíonn ó na múinteoirí agus na mic léinn ar an gcúrsa le haghaidh a thréimhse. Go ginearálta, is féidir gach clár a mhionathrú chun riachtanais shainiúla do mhac léinn a oiriúnú.

Gaelcholáistí

Tríd an bpacáiste seo soláthraítear turas cónaithe lena mbaineann raon leathan ghníomhaíochtaí taitneamhacha lasmuigh de thimpeallacht na scoile. Spreagtar na daltaí chun an Ghaeilge a úsáid agus tai...

Gaelscoileanna

Tá an pacáiste seo fócasaithe go hiomlán ar dhaltaí óga a fhreastalaíonn ar Ghaelscoileanna. Is é fócas príomhúil an turais seo an teanga a thógáil lasmuigh de thimpeallacht na scoile. Tá turais lae a...

Bunscoileanna

Tá an pacáiste seo fócasaithe go hiomlán ar dhaltaí óga a fhreastalaíonn ar scoileanna náisiúnta ina labhraítear an Béarla. Is é fócas príomhúil an turais seo an teanga a thógáil lasmuigh de thimpeall...

Meánscoileanna

Deartar an pacáiste seo chun freastal ar dhéagóirí. Tríd an bpacáiste turais ligtear do dhéagóirí a saibhreas Gaeilge atá foghlamtha acu ach nach bhfuil úsáidte fós a shaothrú. Is é fócas príomhúil an...

Idirbhliain

Is é aidhm an turais seo féinmhuinín agus scileanna cumarsáide a mhéadú trí mheán na Gaeilge. Déanaimid éagsúlacht leathan de ghníomhaíochtaí taitneamhacha agus dúshlánacha a thairiscint, atá deartha...
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint