Gaelcholáistí

Tríd an bpacáiste seo soláthraítear turas cónaithe lena mbaineann raon leathan ghníomhaíochtaí taitneamhacha lasmuigh de thimpeallacht na scoile. Spreagtar na daltaí chun an Ghaeilge a úsáid agus taitneamh a bhaint as an teanga lasmuigh den scoil. Féadtar turais chuig áiteanna stairiúla ar díol spéise leo iad a bheith san áireamh leis an turas sin.

Aoisghrúpa

Bliain a 1 – Bliain a 3, Bliain a 5

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint