Gaelscoileanna

Tá an pacáiste seo fócasaithe go hiomlán ar dhaltaí óga a fhreastalaíonn ar Ghaelscoileanna. Is é fócas príomhúil an turais seo an teanga a thógáil lasmuigh de thimpeallacht na scoile. Tá turais lae agus turais chónaithe thar oíche ar fáil don aoisghrúpa seo.

Aoisghrúpa

Rang a 3 – 6

Clár Ama Samplach do dhaltaí bunscoile (Turas lá amháin)

09:30 Fáiltiú na nDaltaí

09:45 Cluichí Gníomhacha

10:45 Comórtas Craiceáilte

11.10 Ceardlann Rince

11.35 Ceardlann Drumadóireacht

12.00 Lón 12:30 Ceardlann Amhránaíochta

12:55 Múineadh Rince & Céilí

14:00 Críoch an Lae

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint