Idirbhliain

Is é aidhm an turais seo féinmhuinín agus scileanna cumarsáide a mhéadú trí mheán na Gaeilge. Déanaimid éagsúlacht leathan de ghníomhaíochtaí taitneamhacha agus dúshlánacha a thairiscint, atá deartha chun forbairt na muiníne agus na líofachta sa teanga a fheabhsú. Spreagtar daltaí chun tascanna a phleanáil, a chur in iúl agus a chur chun feidhme le chéile d’fhonn dúshláin iomaíocha a chur i gcrích. Déanfar gné láidir um neartú foirne a chorprú tríd an gclár i dtimpeallacht shóisialta.

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint