Meánscoileanna

Deartar an pacáiste seo chun freastal ar dhéagóirí. Tríd an bpacáiste turais ligtear do dhéagóirí a saibhreas Gaeilge atá foghlamtha acu ach nach bhfuil úsáidte fós a shaothrú. Is é fócas príomhúil an turais seo an teanga a thógáil lasmuigh de thimpeallacht na scoile agus ligean do dhéagóirí scileanna nua agus cairdeas a fhorbairt agus a gcuid Gaeilge féin á húsáid i suíomh lántumtha.

Aoisghrúpa

Bliain a 1 – Bliain a 3, Bliain a 5

Clár Ama Samplach do dhéagóirí meánscoile (Turas trí lá)

Lá a 1

14:00 Clárú agus Fáiltiú

14:30 Scónaí & Tae

15:00 Málaí sa Lóistín

15:30 Cluichí Forbairt Foirne

18:00 Dinnéar & Milseog

19:00 Tráth na gCeist

20:00 Múineadh Rincí & Céilí

22:00 Suipéar

22:30 Leaba

22:50 Soilse Múchta

Lá a 2

09:00 Bricfeasta

09:30 Ceardlann Drumadóireachta

10:00 Ceardlann Damhsa

10.30 Tionscadal Ealaíne

11:00 Brat a chruthú don scoil

13:00 Lón

14:00 Turas Stairiúil – Cnoc an Teamhrach

15:30 Sraithchomórtas Spóirt

18:00 Dinnéar & Milseog

20:00 Céilí & Cluichí

22:00 Suipéar

22:30 Leaba

22:50 Soilse Múchta

Lá a 3

09:00 Bricfeasta

09:30 Turas go Caisleán Bhaile Átha Throim

10.30 Sos Bia

11:00 Tóraíocht Taisce

12:00 Bronnadh na nDuaiseanna

13:00 Lón

13:45 Críoch an Turais

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint