Ionad Óige na hÉireann

Is é Ionad Óige na hÉireann an chéad ionad lán-Ghaeilge do dhaoine óga in Éirinn. Is í aidhm an ionaid timpeallacht lán-Ghaeilge a sholáthar do dhaoine óga ionas gur féidir leo a gcuid Gaeilge a úsáid i suíomh sóisialta atá nádúrtha is suaimhneach. Baintear sé sin amach trí ghníomhaíochtaí eagraithe i réimsí an cheoil, na healaíne, an spóirt, srl. Creidimid nach mór áiseanna d'ardchaighdeáin a sholáthar do dhaoine óga lena gcuirtear ar a gcumas mórtas agus grá a fhorbairt don teanga.

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint