Covid-19 and Irish Summer Courses

Covid-19 and Irish Summer Courses

Is le croí trom gur gá dúinn a chur in iúl daoibh go mbeidh na cúrsaí cónaithe ag Coláiste na bhFiann curtha ar ceal do shamhradh 2021. Bhí sraith chruinnithe bainistíochta againn ó thús na bliana agus roinnt plé ag tógáil moltaí ón Roinn Sláinte san áireamh. Ag eascairt as na moltaí sin, tá sé soiléir anois go mbeidh sé dodhéanta cúrsaí a reáchtáil arís i mbliana.

Tá aiféala orainn an cinneadh seo a dhéanamh ach is ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht na daltaí agus an fhoireann atá sé riachtanach é a ghlacadh.

Tá clubanna Cumann na bhFiann ar líne i gcónaí. Amach anseo, cuirfimid gach eolas chugaibh faoi phleananna Chumann na bhFiann agus Coláiste na bhFiann do 2021/2022 www.cnb.ie

Táimid ag súil le bualadh le gach duine arís nuair a bheidh sé sábháilte é a dhéanamh.

Caitríona Ní Cheallaigh, Príomh Fheidhmeannach

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint