An Múinteoir thú atá ag lorg post?

Múinteoirí ag lorg post an Samhradh seo? Tá 13 chúrsa á reáchtáil an Samhradh seo ag Coláiste na bhFiann agus tá folúntais, mar sin, do mhúinteoirí. Reáchtálfar na cúrsaí seo thar mhí an Mheithimh, mí Iúil agus mí Lúnasa i gceithre ionad - Ros Muc, Co. na Gaillimhe, Gaoth Dobhair, Co. Thír Chonaill agus, Ráth Chairn agus Droim Rí, Co. na Mí. Déan teagmháil le Michelle chun breis sonraí a fháil michelle@cnb.ie

All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint